fbpx

Årets Klubbkatt

Regler från och med 2018

För att delta med din/dina katter måste du vara medlem i klubben. Skicka in katternas resultat fortlöpande (inom tre månader efter utställningen, dock senast siste januari året efter) till Annika Elofsson på annika@elof.com. Ange arrangerande klubb, datum, kattens namn, ras och färg, klass samt resultat.

Regler, årets klubbkatt

Tävlingsklasser:

  1. Vuxen (kl 1,3,5,7,9)
  2. Kastrat (kl 2,4,6,8,10)
  3. Ungdjur & Junior (kl 11 & 12)
  4. Senior & Veteran (kl 15)
  5. Huskatt (kl 14)
  6. Huskatt Senior & Veteran (kl 15)
  7. Avel
  8. Uppfödning

En katt kan delta i flera klasser under samma år, resultaten räknas var för sig i klasserna.

Poäng

Poäng utdelas enligt nedan:

Klass 1,2,3 Poäng
BIS 55
BOX 50
Nom 45
BIV 40
Cert/titel 30
Ex1/HP 20
Ex (övriga inkl Ex%) 10
Kl 4, 5 & 6 Poäng
Bäst totalt 50
Bästa LH/KH (kl 5) 45
1:a 40
2,3,4 30

Kl 7 & 8
Den poäng man fått räknas. Utländska resultat omräknas enligt svenska regler.

Resultat

I varje klass räknas minst 3 och högst 5 resultat. Perioden är kalenderår.

För utländska resultat i avel och uppfödning måste komplett uträkningsunderlag inlämnas, då poängen ska räknas om. Observera att det då ställs samma krav för att delta i avel/uppfödning som på svenska utställningar.

Resultat från alla internationella FIFé-utställningar får räknas utom utställningar med kvalificeringskrav och andra utställningar dit inte alla katter kan anmälas.

Prisutdelningen sker under det påföljande årsmötet.

Deltagande

Ägaren måste vara medlem i Värmlands kattklubb.

Ägaren får ej vara avstängd under det påföljande årsmötet.

Ägare som blir medlem i klubben under året får räkna resultat från det datum medlemskapet registrerats.

Regeltvister

Vid eventuella tveksamheter eller brister i reglerna beslutar styrelsen vad som gäller för det då innevarande räkenskapsåret.

Styrelsemedlemmar som själva påverkas av beslutet bör ej deltaga i beslutet.

Årsmötet beslutar vad som ska gälla för följande år. Dessa beslut gäller retroaktivt från räkenskapsårets början det år årsmötet hålls.

 

Share