fbpx

Motionsmöte

Tisdagen den 14 mars har vi offentligt möte där alla medlemmar är välkomna att ta del av SVERAKs årsmöteslunta med bl.a. val till SVERAKs styrelse och inkomna motioner till årsmötet.
Plats: Hund- & Kattspecialisten, Karlstad, Blockgatan 8, klockan 18.30.
Ta tillfället i akt och gör Er röst hörd i kattförbundet SVERAK.
Varmt välkomna
Styrelsen i VÄK

Share